» ÁSZF

ÁSZF

A MARSHALL ABLAKGYÁR KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tisztelt Látogatóink/Vásárlóink!

Üdvözöljük Önöket a MARSHALL Ablakgyár Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruházban. Kérjük, hogy a vásárlás előtt alaposan olvassák el Általános Szerződési Feltételeinket, (továbbiakban: ÁSZF) és Adatvédelmi Szabályzatunkat, amelyekben minden szükséges információt megtalálnak a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, a vásárlással, a fizetéssel, szállítással és a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. Amennyiben az átolvasást követően mégis maradt megválaszolatlan kérdésük, kérjük, hogy a mielőbbi segítségnyújtás érdekében az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban feltüntetett elérhetőségeinken keresztül lépjenek velünk kapcsolatba, készséggel állunk rendelkezésükre.

A Társaságunk által üzemeltetett webáruházban megvásárolható összes általunk gyártott és forgalmazott egyedi gyártású exkluzív alumínium bejárati ajtó (továbbiakban: termék) a ma elérhető legmagasabb színvonalat képviseli a bejárati ajtók piacán, ezért a MARSHALL Ablakgyár Kft. a gyártástól a forgalmazásig ill. a csomagoláson keresztül a kiszállításig és a beépítésig mindent saját szakemberei igénybevételével végez annak érdekében, hogy cégünk első számú törekvését, azaz a LEGMAGASABB IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT mindvégig biztosítani tudja.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a webáruházból rendelhető összes termékünkkel együtt, illetve attól függetlenül önállóan is rendelhető a „3D látványterv készítés” szolgáltatásunk. Jelezzük továbbá, hogy amennyiben a „3D látványterv készítés” szolgáltatást a termékkel egyidejűleg rendeli meg, vagy ezen szolgáltatásunk előzetes megrendelését követően rendel termékeink közül, az Ön által megrendelt termékhez a „3D látványterv készítést” Társaságunk – a szolgáltatás díjának jóváírásával – ajándékba adja Önnek.

Már itt az ÁSZF elején külön felhívjuk továbbá Tisztelt Vásárlóink közül a fogyasztónak minősülő, azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek figyelmét, a következő lényeges tudnivalókra:

 • a webáruházból történő termékek rendelése esetén az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztók részére – meghatározott 14 napos határidőn belül – biztosított indokolás nélküli elállási jog nem gyakorolható. Ennek oka, hogy a webáruházból rendelhető minden egyes termék csak a Vásárló által megadott egyedi paramétereket (szín, méret, extrák, kiegészítők stb.) követően kerül legyártásra, épp ezért a Szolgáltató egyik termékből sem tart fenn semmilyen készletet. (Az elállási joggal kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó bővebb információt a VII. pontban, a webáruházban használt fogalom meghatározásokat az I. pont alatt ismertetjük).
 • A termékekkel együtt, illetve külön is rendelhető „3D látványterv készítés” esetén a szerződés mielőbbi teljesíthetősége érdekében mindig biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a Korm rendelet 19. § alapján a fogyasztó kifejezetten kérhesse a számára rendelkezésre álló felmondási jog határidejének (14 nap) lejárta előtt a szerződés teljesítését a Szolgáltatótól. (Bővebben szintén a VII. pontban).

Jelen ÁSZF 2019.09.01. napjától hatályos. A webáruházból rendelhető termékek kiszállítása csak Magyarország területére lehetséges. Az ÁSZF a webáruházon keresztül megkötött valamennyi szerződésre (megrendelésre) vonatkozik. A webáruházon keresztül megkötött szerződéseket a Szolgáltató nem iktatja, azok utólag nem hozzáférhetők. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ÁSZF értelmezésére az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.)
 • a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelve
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv.
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számvtv).

I. A webáruházban használt fogalmak, meghatározások

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek. A Szolgáltatónak és a Vásárlónak/Látogatónak a jogait és kötelezettségeit, továbbá a webáruház használatának, a webáruházból online úton történő vásárlásnak a lépéseit, a fizetési módok és a megrendelt termékek, szolgáltatások kiszállításának, teljesítésének feltételeit, díjait, az elállási, felmondási jog gyakorlását, feltételeit, a jogorvoslati lehetőségek ismertetését magában foglaló szabályzat.

Adatvédelmi Szabályzat: A Szolgáltató személyes adatokra vonatkozó adatkezelési elveit, szempontjait, a webáruház üzemeltetéssel összefüggésben végzett adatkezeléseit rögzítő és azokat az érintettek részére ismertető – külön okiratba foglalt és ezen a linken elérhető (www.marshallajto.hu/aszf.pdf) – dokumentum.

Szolgáltató: a MARSHALL Ablakgyár Kft., mint a www.marshallajto.hu internetes címen keresztül elérhető webáruház tulajdonosa és üzemeltetője. A Szolgáltató, valamint a részére tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai, elérhetőségei a következő II. pont alatt olvashatók.

Pénzügyi Partner: A webáruházban történő elektronikus fizetést – saját fizetési oldalán keresztül – lehetővé tévő szolgáltató a Barion Payment Zrt.

Vásárló: A webáruházba vásárlási céllal belépett és ott online úton vásárló természetes személy, (Fogyasztó) vagy jogi személy (Vállalkozás).

Ahol eltérő szabályok vonatkoznak a Fogyasztókra és a Vállalkozásokra külön jelezzük, ennek hiányában az adott pont rendelkezései mindkét vásárlói körre egyaránt vonatkoznak.

Fogyasztó (Ptk.): „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”. Azaz a magánszemély vásárlók.

Vállalkozás (Ptk.): „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy”. Azaz a különböző gazdasági társaságok, kis és nagykereskedők, egyéni vállalkozók, cégek stb. de ebbe a körbe tartoznak a különböző társadalmi ill. közigazgatási szervezetek is. Ezen vásárlók körét a Korm. rendeletben biztosított indokolás nélküli elállási, felmondási jog nem illeti meg.

Látogató: A webáruházat böngészési céllal felkereső természetes vagy jogi személy.

Webáruház: A Szolgáltató által www.marshallajto.hu internetes elérhetőség alatt online vásárlást lehetővé tevő internetes áruház.

Termék: A webáruházból online úton rendelhető exkluzív alumínium bejárati ajtók és a hozzájuk rendelhető kiegészítők. A kiegészítők önálló rendelése nem lehetséges.

Szolgáltatás: A termékekkel együtt rendelhető helyszíni felmérés, kiszállítás és beépítés, valamint a termékekkel együtt, vagy attól függetlenül (önállóan) is rendelhető „3D látványterv készítés”.

II. A Szolgáltató és a Tárhelyszolgáltató adatai

Szolgáltató

Cégnév: MARSHALL Ablakgyár Kft.
Cégjegyzékszám: 10-09-027519
Székhely: (postai úton történő elérhetőség) 3350 Kál, Dózsa György út 37. (a vásárlásokkal összefüggésben felmerült panaszügyintézések is itt történnek)
Adószám: 13952512-2-10
Statisztikai számjel: 13952512-2223-113-10
Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Ügyvezető igazgató: Osztafin Zsolt Béla önálló képviseleti joggal
Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: info@marshallajto.hu
A webáruház telefonos elérhetősége:+36 36/587-340 (normál díjszabással hívható)

A megrendelt termékek kiszállítását a Szolgáltató saját gépkocsikkal biztosítja, nem vesz igénybe külső partnert.

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató

Cégnév:  Usernet Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Jeles utca 109.
Telephely: 1037 Budapest, Jeles utca 109.
Elektronikus elérhetőség: info@usernet.hu

III. Általános információk

Kedves Vásárlóink/Látogatóink!

 1. A Szolgáltató a webáruházat vásárlási céllal felkereső Fogyasztók és Vállalkozások számára a termék(ek) és szolgáltatások kiválasztásának és megvásárlásának lehetőségét a webáruházban egyaránt előzetes regisztráció nélkül biztosítja. A webáruházban történő böngészéshez, a termékek és a szolgáltatások valamint a hozzájuk kapcsolódó szöveges tartalmak megtekintéséhez ugyancsak nem szükséges regisztráció.
 2. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF a webáruházban történő közzétételt követően lép hatályba és a közzétételt követően kötelező a Szolgáltatóra és a Vásárlóra/Látogatóra. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató köteles a webáruházban a hatálybalépés előtt legalább 5 nappal közzétenni és erre külön felhívni a Vásárló/Látogató figyelmét. Az 5 napos határidő nem vonatkozik az árváltoztatás jogára.
 3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházat bármikor karbantartsa, korszerűsítse, fejlessze stb. (továbbiakban: karbantartás). A Szolgáltató a karbantartási tevékenységeit a Vásárló/Látogató legrövidebb ideig történő zavarása mellett igyekszik elvégezni. A webáruház karbantartása, érdekében végzett Szolgáltatói tevékenységekkel összefüggésben, azok időtartamára a Vásárló tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a webáruházhoz történő hozzáférése (a termékek, szolgáltatások, ill. az azokhoz tartozó szöveges tartalmak megtekintése, a termékek, szolgáltatások megrendelése) korlátozott, vagy nem elérhető. Jelen pontban rögzített karbantartási tevékenységekről a Szolgáltató azok megkezdését megelőzően 5 nappal a webáruház főoldalán tájékoztatja a Vásárlókat/Látogatókat.
 4. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne az a szabályzat további pontjainak érvényességét, ill. hatályosságát nem érinti.
 5. A Vásárlás feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerése (letöltése), elfogadása és a személyes adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
 6. A webáruházban feltüntetett termékek és szolgáltatások árai bruttó, az ÁFÁ-t is tartalmazó fogyasztói árak, magyar forintban kerülnek feltüntetésre. A webáruházban a vásárlás időpontjában feltüntetett – az ÁFÁ-t és egyéb közterheket tartalmazó – bruttó (termék és szolgáltatás) árak, a kiszállítási és beépítési díjak minden esetben megegyeznek a kiszállítás (teljesítés) időpontjában fizetendő termék és szolgáltatás árakkal, kiszállítási és beépítési díjakkal. A Vásárlót a kiválasztott termékek és szolgáltatások bruttó fogyasztói árán, a távolság alapján megállapított kiszállítási díjon és a termék m2 nagyságához igazodó beépítési költségen felül további egyéb költség (pl. csomagolási) nem terheli a termékek és szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatosan.
 7. A Vásárló a vásárlás során köteles a valóságnak megfelelő – a Szolgáltató által kért – személyes adatait megadni, továbbá a megadott adataiban történt bármilyen jellegű változás(ok)ról (pl: e-mail cím, telefonszám, postai cím, stb.) a Szolgáltatót e-mail útján haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezen értesítést a Vásárló elmulasztja, vagy nem valós adatokat ad meg, az ebből fakadóan őt esetlegesen ért bármilyen jellegű kárért, a kiszállítás meghiúsulásáért, vagy a késedelmes szállításért való felelősségét a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét azon vásárlások után is, amelyek során a Vásárló más személy adatait felhasználva végez vásárlást.
 8. A Vásárló haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót abban az esetben, amikor tudomására jut, hogy illetéktelen személy az ő nevével, személyes adataival visszaélve, azt felhasználva bármilyen jogosulatlan megrendelést küldött, vagy egyéb jognyilatkozatot tett.
 9. A Vásárló kötelessége az általa kapcsolattartás céljából megadott e-mail fiók karbantartása (a Szolgáltató részéről küldött „digitális tértivevény” és „Megrendelés visszaigazolás” vagy egyéb értesítést tartalmazó e-mailhez szükséges tárhely rendelkezésre tartása, ill. a Szolgáltató részéről küldött e-mail-nek esetlegesen a Spam mappába kerülése esetén annak észlelése). Ezen vásárlói kötelezettségek elmulasztásából fakadó bármilyen igényekért, károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 10. A Szolgáltató által kapcsolattartásra megadott telefonszám hívása nem minősül emelt díjas hívásnak.
 11. A Szolgáltató a webáruházban illusztráció gyanánt a termékek és szolgáltatások kiválasztásához és megrendeléséhez szükséges összes megjelenített információt, értve ez alatt különösen a termékeket ábrázoló képeket, a termékek, kiegészítők jellemzőit, leírását, bruttó fogyasztói árát és az egyéb tudnivalókat, (mint pl: a termékek kiszállítására, beépítésére vonatkozó információk, feltételek és díjak, a termékekhez rendelhető extrafelszerelések és kiegészítők stb.) a termékek és szolgáltatások kiválasztásához és azok megvásárláshoz megfelelő minőségben, méretben és tartalommal igyekszik megjeleníteni a Vásárló/Látogató számára.
 12. A Szolgáltató folyamatosan törekszik a webáruházban feltüntetésre került termékek és szolgáltatások és az azokhoz tartozó szöveges tartalom és valamennyi egyéb információ helyes, a valóságnak megfelelő feltüntetésére, ill. a feltüntetett adatok, információk változása esetén azok haladéktalan frissítésére (aktualizálására).
 13. Az esetleges későbbi félreértések, és fölösleges megrendelések megelőzése érdekében felhívjuk a Tisztelt Vásárlóink/Látogatóink figyelmét, hogy amennyiben a webáruházban a folyamatos Szolgáltatói kontroll ellenére nyilvánvalóan, (azaz a Vásárló/Látogató részére is azonnal megállapíthatóan hibás, téves, pl. a termék ill. szolgáltatás általánosan elfogadható ismert kereskedelmi, fogyasztói árához képest irreálisan alacsony ár kerül feltüntetésre) ne indítsák el a vásárlást, mert a Szolgáltató az ilyen nyilvánvaló elírásból, számítástechnikai hibából stb. fakadó esetekben nem szállítja a tévesen, hibás áron megrendelt terméket, ill. nem teljesíti a szolgáltatásokat még abban az esetben sem, ha az ily módon megrendelt termék és/vagy szolgáltatás visszaigazolását is megkapta a Vásárló. Az ilyen irreálisan alacsony áron megrendelt és/vagy visszaigazolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések semmisek. Kérjük ellenben, hogy amennyiben a webáruházban bármilyen, az árat érintő hibát, elírást, továbbá téves, irreálisan alacsony árat stb. észlelnek, ne adjanak le megrendelést (mert az ilyen módon küldött megrendeléseket a Szolgáltató a jelen pontban rögzítettekre hivatkozva nem teljesíti) hanem azonnal értesítsenek bennünket a II. pontban feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük.
 14. A webáruházban a termékek kiválasztása és megrendelése a Vásárlók részére a nap 24 órájában folyamatosan elérhető. Az alábbiakban felsorolt kivételes események bekövetkezte esetén azonban a webáruház működése részben vagy teljesen működésképtelenné válhat, amely esetekre a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

a) A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon esetekre, amikor un. vis maior következtében válik elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé a webáruház, ill. a webáruházból történő termékkiválasztás és termékrendelés lehetősége. Vis maior alatt jelen ÁSZF alapján olyan eseményeket kell érteni, amelyeket elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás (mint pl: terrortámadás, természeti katasztrófa, sztrájk, elemi csapás, hackertámadás stb.) idéz elő és amely események elhárítása, megszüntetése nyilvánvalóan a Szolgáltató működési körén kívül esik.

b) A Szolgáltató azon esetekben sem vállal felelősséget, amikor a webáruház elérhetőségét, működőképességét biztosító internetes szolgáltatónál, ill. tárhelyszolgáltatónál felmerült műszaki hiba, vis maior stb. okán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el a webáruház szolgáltatásai.

c) A III/3. pontban rögzített karbantartási tevékenységek végzésének időtartama alatt a webáruház korlátozott működése vagy elérhetetlensége szintén előfordulhat.

IV. A vásárlással, szállítással, beépítéssel kapcsolatos további tudnivalók és az online vásárlás lépései

IV/1. A termékek és a szolgáltatások vásárlásával és szállításával (átvételével), beépítésével kapcsolatos további tudnivalók:

„3D látványterv készítés”

 1. A Vásárló a kiválasztott termékkel együtt, vagy annak megrendelése előtt „3D látványterv készítés” szolgáltatást is vásárolhat. A „3D látványterv készítés” választása esetén a Szolgáltató a Vásárló által kiválasztott termék paraméterei – méretek, szín, felszereltség, kiegészítők – alapján 3D tervezőprogrammal elkészíti a termék nagy felbontású fotorealisztikus látványtervét, amelyet a Vásárló által megadott e-mail címre küld meg.
 2. A szolgáltatás díja egységesen 14.900,-Ft, amely termékenként, vagy a Vásárló által ugyanazon termék vonatkozásában kiválasztott különböző konfigurációnként (pl. ugyanazon termék eltérő színben, üvegbetéttel stb.) értendő.
 3. A Szolgáltató a „3D látványterv készítés” szolgáltatást minden megrendelt termékhez ajándékba adja. Amennyiben a Vásárló a termék megrendelését megelőzően már megrendelte és kifizette a „3D Látványterv szolgáltatást” abban az esetben a Szolgáltató az utólag megrendelt termék árából automatikusan levonja (jóváírja) a „3D Látványterv szolgáltatás” díját.
 4. Amennyiben a Fogyasztó szeretné, hogy látványterv elkészítéshez a Szolgáltató a lehető leggyorsabban (a fogyasztók esetében a rendelkezésre álló 14 napos felmondási jog határidejének lejárta előtt) kezdjen hozzá, abban az esetben az erre vonatkozó kifejezett igényét jeleznie kell az erre szolgáló négyzet kipipálásával. Az elállási joggal kapcsolatos részletes információkat a VII. pont rendelkezései tartalmazzák.

Termék megrendelés

 1. A webáruházban a termékek alatt megjelenített árak az adott termék alapkivitelére vonatkoznak. A kiválasztott termékek alapkiviteléhez rendelhető számos kiegészítő és extrafelszerelés díját a weboldal kalkulátora azonnal hozzáadja és a Vásárló számára is könnyen nyomon követhető módon jeleníti meg a termék alapárához képest.
 2. A megfelelő védelmet biztosító speciális csomagolás költségét a termék bruttó ára már tartalmazza.
 3. A Szolgáltató 5 éves jótállási időt vállal a termékekre.
 4. A Szolgáltató legkésőbb a kiszállítás időpontjában a Vásárló rendelkezésére bocsátja a megrendelt termék és extra felszerelései (pl. ujjlenyomat olvasó) használati útmutatóját és a jótállási jegyet. Amennyiben bármelyik dokumentum átadása a kiszállítás időpontjában nem kerülne átadásra a Szolgáltató haladéktalanul köteles azt pótolni.
 5. A megrendelt termék átvételére a Vásárló vagy – jogosultságának igazolását követően – az arra meghatalmazott személy jogosult. Az ehhez szükséges meghatalmazást Vásárlóink az ügyfélszolgálattól kérhetik az info@marshallajto.hu e-mail címen.

Kiszállítás, beépítés

1.A kiválasztott és megrendelt termékek kiszállítását (a termékek speciális szállítási feltételeinek biztosítása érdekében) a termék legyártását és csomagolását követően a Szolgáltató minden esetben saját gépkocsival és személyzettel biztosítja. Az ajtó méretek pontosításához helyszíni felmérésre van szükség, ennek, illetve későbbiekben a kész termék kiszállításának díját a termékek bruttó ára nem tartalmazza, az Magyarország egész területén a távolság függvényében az alábbiak szerint került megállapításra:

Kétszeri kiszállás díja összesen (bruttó): 2×150 Ft/km, ez magában foglalja először a helyszíni felmérést, és második alkalommal pedig a termék kiszállítását. A helyszíni felmérés díja ezeken felül (bruttó) 10.000 Ft. A távolságot az egri telephelyünktől számítjuk.

2. Ahogy azt az ÁSZF elején már jeleztük a termékekkel kapcsolatos LEGMAGASABB IGÉNYEK biztosítása céljából a webáruházból megrendelt termékek beépítését csak és kizárólag a Szolgáltató, ill. az általa megbízott szakemberek végezhetik. Amennyiben a beépítést a Vásárló saját maga végzi, vagy nem a Szolgáltatóval, ill. a vele szerződésben álló megbízott szakemberekkel végezteti, azzal kizárja a beépítésből származó, ill. azzal összefüggésben lévő bármilyen jótállási vagy szavatossági igénye előterjesztését.

3.A megrendelt termékek beépítési díját szintén nem tartalmazzák a termékek bruttó árai. A megrendelt termék(ek) beépítési díja hasonlóan a kiszállítás díjához szintén megjelenítésre kerül a pénztárba (fizetéshez) történő lépést követően, amely díjat a megrendelés sikeres elküldéséhez a Vásárlónak szintén el kell fogadnia. A beépítés díja a megrendelt ajtó méretéhez (m2 területéhez) igazodva az alábbiak szerint került megállapításra a rendszer kalkulátora segítségével:

A beépítés négyzetméter ár alapján kerül kialakításra (bruttó): 40.000 Ft/m2, itt a teljes felülettel kalkulálunk, beleértve az ajtó, az oldal- illetve felülvilágítók felületét is.

4. A kiszállítást követő átvétel során a Vásárló a Szolgáltató képviselője jelenlétében köteles meggyőződni a kiszállított termék sértetlenségéről (esztétikai és minőségi hibátlanságáról). A termék sértetlenségét az átvételi elismervény bizonyítja. Az átvételi elismervény aláírását követően nincs helye olyan minőségi, esztétikai hiba, vagy kifogás támasztásának, amely az átvételkor egyértelműen felismerhető lett volna.

5. Amennyiben a terméken minőségi és/vagy esztétikai sérülés tapasztalható, jegyzőkönyv felvételére kerül sor és szükség esetén a Szolgáltató a termék visszavitelét és cseréjét díjmentesen biztosítja. A jegyzőkönyvben a reklamáció alapját képező sérülés, hiba pontos megnevezése, feltüntetése helyszíni fényképes dokumentációval kötelező. Szolgáltató reklamációt csak a kiállított jegyzőkönyvben – fényképpel dokumentált – bejelentés alapján fogad el. A későbbi félreértések és viták megelőzése érdekében a Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben csak a csomagolás sérült, de a termék műszaki és esztétikai szempontból sértetlen a teljesítés hibátlannak számít és a Vásárló nem jogosult kérni a termék cseréjét és visszavitelét.

6. A termékek beépítése a kiszállítást követően minden alkalommal azonnal meg is kezdődik. A Szolgáltató kiszállítást végző személyzete a termék lerakodását követően a beépítést is elvégzi a helyszínen (szükség esetén a beépítéshez szükséges régi ajtó kibontását is elvégezve külön felár nélkül). Ezáltal nemcsak az kerülhető el, hogy egy újabb időpontot kelljen egyeztetni a beépítéshez, hanem a termék beépítésig történő raktározása sem okoz problémát. A gyártás elkészülését követően a kiszállítás és a beépítés pontos időpontjáról a Szolgáltató telefonon egyeztet a Vásárlóval, amelyet ezt követően e-mailben is visszaigazol. Amennyiben a jelen pontban egyeztetett módon rögzített kiszállítási és beépítési időpont a Vásárlónak ezt követően bármilyen okból kifolyólag nem megfelelő, köteles erről haladéktalanul e-mailben és telefonon is értesíteni a Szolgáltatót (a II. pontban feltüntetett elérhetőségeken) a felesleges kiszállítás megelőzése érdekében.

7. A Szolgáltató által végzett kiszállítás magában foglalja a megrendelt termék(ek) emeletre történő felvitelét is azzal, hogy az épületbe, lakóházba ill. a beépítés helyszínére történő akadálymentes bejutást a Vásárló, vagy az átvételre jogosult személy köteles lehetővé tenni.

8. Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címen ott tartózkodás hiányában – a Felek között az előző 6) pont szerint telefonon egyeztetett és e-mailben visszaigazolt kiszállítási időpontban – senki nem veszi át a kiszállított termék(eke)t, a kiszállítást végző személyzet a Vásárló által kapcsolattartásra megadott telefonszámon megkísérli a kapcsolatfelvételt, amelynek eredménytelensége esetén a terméket a Szolgáltató visszaszállítja a saját telephelyére. Ebben az esetben a 6) pontban rögzítettek szerint egy újabb (második) időpont egyeztetetésre kerül sor a Felek között, azonban a Vásárló felróható magatartása miatt meghiúsult korábbi (első) eredménytelen kiszállítás költségét a Vásárló köteles megfizetni a második kiszállítás alkalmával.

9. Amennyiben a Vásárló a második kiszállítás alkalmával sem biztosítja a termék(ek) átvételét és a Szolgáltató ismételten kénytelen azt a telephelyére visszaszállítani, harmadik kiszállításra már nem kerül sor, a Vásárló a terméket saját maga köteles elszállítani azt a Szolgáltató telephelyéről a meghiúsult második szállítást követő 30 napon belül. Erre a Szolgáltató e-mailben hívja fel a Vásárlót. A Szolgáltató 90 napi raktározást követően jogosult elállni a szerződéstől és megkísérelni a termék újbóli értékesítését, amelynek sikeressége esetén a raktározás és a kétszeri eredménytelen kiszállítás költségének levonását követően fennmaradt összeget fizeti vissza a Vásárlónak. A raktározás költsége termékenként napi 1.000,-Ft a 31. naptól kezdve.

Közös szabályok

 1. A rendszer csak abban az esetben teszi lehetővé a rendelés elküldését, amennyiben a Vásárló az összes szükséges rovatot, mezőt kitöltötte (hiányos kitöltés esetén piros felkiáltójel mellett jelenik meg az összes kötelezően kitöltendő mező).
 2. Amennyiben bármelyik termék, annak bármilyen kiegészítője, extrafelszerelése stb. és/vagy a „3D látványterv készítés” szolgáltatás bármilyen okból kifolyólag átmenetileg nem elérhető (nem rendelhető) a Szolgáltató ezt külön jelzi az érintett terméknél, kiegészítőnél, extrafelszerelésnél, ill. a „3D látványterv készítés” esetén a webáruház főoldalán és a termékeknél is egyaránt külön feltünteti.

IV/2. A webáruházon keresztül történő online vásárlás lépései:

 1. A Vásárló a webáruházban kiválasztja az általa megrendelni kívánt terméke(ke)t és/vagy a „3D látványterv készítés” szolgáltatást.
 2. A Vásárló a kiválasztott termék(ek)et és/vagy szolgáltatást egyenként a Kosárba teszem” feliratú mezőre kattintva helyezi a kosárba. A Vásárlónak a kosárba helyezést követően – onnan visszalépve – folyamatosan lehetősége van a már kiválasztott termékek mennyiségét, felszereltségét (paramétereit) módosítani, ill. azokat a termék mellett elhelyezett piros „X” mezőre kattintva törölni, és/vagy újabb termékek, szolgáltatás megvásárlását a Főoldalon található „Bejárati ajtóink” gombra vagy a „Vásárlás folytatása” mezőre kattintva kezdeményezni. Amennyiben a Vásárló a törlést követően meggondolja magát, ugyancsak lehetősége van a „Visszavonás” mezőre kattintva visszaállítani a törölt terméket. A „3D látványterv szolgáltatást” önállóan is választhatja a Vásárló a termék megrendelése nélkül, amennyiben azonban a termék vásárlásával egyidejűleg választja, abban az esetben a szolgáltatás részére ingyenes, amelyet a honlap is egyértelműen feltüntet. Amennyiben a szolgáltatást megrendelte és kifizette a Vásárló, ezt követően a megrendelés folyamatát egy ügyfélszolgálati munkatárs veszi át, a számlázáskor a Szolgáltató az utólag megrendelt termék árából automatikusan levonja (jóváírja) a „3D Látványterv szolgáltatás” díját.
 3. A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) és kiegészítői, és/vagy a „3D látványterv készítés” szolgáltatás kiválasztását követően a „Tovább a pénztárhoz” menüpontra kattintással léphet a Pénztárfelületére a fizetéshez. Amennyiben a Vásárló a fizetés előtt újabb termék(ek) megvásárlása mellett dönt, erre változatlanul továbbra is lehetősége van az előzőekben ismertetettek szerint.
 4. A Vásárló megadja a nevét (céges vásárlásnál a cég nevét), a kapcsolattartásra szolgáló email, címét és telefonszámát, (céges vásárlásnál a kapcsolattartó személy email címét és telefonszámát) a szállítási címet, és a számlázási adatokat, kiválasztja a fizetésre rendelkezésre álló banki előreutalásos vagy bankkártyás fizetési módot, továbbá amennyiben szükséges a megjegyzés rovatba rögzíti a Szolgáltatónak a megrendeléssel kapcsolatosan küldött információkat, majd  a Megrendelés elküldése” menüpontra kattintással elküldi a Szolgáltató számára. A megrendelés leadása előtt mindvégig folyamatosan nyomon követhető az adott rendelés teljes összege, és az annak részét képező felmérés, kiszállítás, beépítés díja is, amely tételek díját a mellette lévő négyzetek kipipálásával a Vásárlónak a „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintás előtt külön el kell fogadnia. A Vásárlónak a „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintás előtt mindvégig folyamatosan rendelkezésére áll a már kosárba helyezett termék(ek), szolgáltatás(ok) törlése az előzőekben ismertetett módon.
 5. A Vásárlónak a „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintás előtt el kell fogadnia az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat hatályos változatát. A rendszer csak abban az esetben engedi elküldeni a megrendelést, amennyiben a Vásárló előzőleg ezeket a dokumentumokat PDF formátumban letölti és azok elfogadását a mellettük lévő kis négyzetben kipipálással jelzi.
 6. A Vásárló a „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintással tudomásul veszi, hogy a kattintás a megrendelt termék(ek), szolgáltatások vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési módok (részletesen a következő V. pontban) valamelyikén kiegyenlíteni köteles. Amennyiben bankkártyás fizetési módot választ, a honlap átirányítja Önt a kártyás fizetés internetes felületére (SimplePay, OTP Mobil Kft), ahol teljesíthető a kifizetés. Előre utalás funkció választása esetén a Szolgáltató a megadott e-mail címre küldi a díjbekérőt (proforma számlát). A termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) kifizetése után kezdődik annak teljesítése (látványterv készítés, gyártás, stb.)

V. A webáruházban rendelkezésre álló fizetési módok és feltételek

A Vásárló a webáruházban vásárolt termék(ek), szolgáltatás(ok) ellenértékét a megrendeléssel egyidejűleg bankkártyás fizetés révén egyenlítheti ki.

V. Bankkártyás fizetés

A termék(ek) illetve szolgáltatás(ok) kiválasztása után a vevő a kosárba helyezi a tételeket. Ezután a vevő a pénztárba lép, ahol a személyes adatok megadását követően a megrendelés gombra kattintva a a vevőt átirányítjuk a SimplePay (OTP Mobil Kft.) fizetési oldalára. Ezzel egyidejűleg a vevő e-mail-ben értesítést kap a megrendelésről „Rendelést megkaptuk” néven, és elindul a feldolgozás, ami szakmai és formai ellenőrzést foglal magában.

A kifizetés a SimplePay fizetési oldalon valósul meg, itt szükséges megadni a bankkártya- illetve hitelkártya adatokat (név és kártyaszám), a lejárati időt, és a kártyán lévő biztonsági kódot. A fizetés gombra kattintva történik a vételár kifizetése, ennek tényéről a vásárló „Sikeres fizetés” tárgyú e-mail értesítést kap.

VI. A szerződés létrejötte, annak technikai lépései, a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

A Vásárló/Látogató jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a webáruházból történő vásárlással összefüggésben a Szolgáltatóval keletkezett bármilyen jogviszonyára a magyar jog szabályai irányadóak. Fogyasztói szerződés esetén (a fogyasztó definíciója a I. pont alatt) a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a jogvita eldöntésre az alperes fogyasztóval (Vásárlóval) szemben indított eljárásban a fogyasztó lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság illetékes. A Szolgáltató és a Vásárló közötti kizárólag magyar nyelven történő szerződéskötés – a Vásárló „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintását követően az alábbi technikai lépéseket követően jön létre:

 1. A Szolgáltató által üzemeltetett webáruház – a Vásárló megrendeléséről (ajánlatáról) – automatikus visszaigazolást, „Rendelést megkaptuk” e-mail-t (továbbiakban: digitális tértivevényt) küld, amely ugyanúgy tartalmazza a megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) ellenértékét, a fizetés módját, a kiszállítás, beépítés díját, a Vásárló által megadott adatokat (név, telefonszám, email cím, szállítási cím, számlázási adatok), mint a Vásárlónak a Szolgáltató részére elküldött megrendelése (ajánlata). Ez a digitális tértivevény még nem minősül a Vásárló megrendelése (ajánlata) elfogadásának a Szolgáltató részéről, hanem arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése (ajánlata) beérkezett a Szolgáltatóhoz.
 2. A visszaküldött digitális tértivevény lényege és szerepe az előző pontban hivatkozott tájékoztatáson felül, hogy amennyiben a Vásárló a digitális tértivevényben szereplő személyes adatai és/vagy a rendelés adatai, ill. a Szolgáltatónak beküldött megrendelése adatai tekintetében eltérést észlel, abban az esetben a digitális tértivevény megérkezését követő 24 órán belül jelezze a hibát a Szolgáltatónak.
 3. A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének (ajánlatának) elküldésétől számított – az Eker. tv. 6. § (2) bekezdésében rögzített – 48 órán belül külön „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű e-mailben igazolja vissza a Vásárló megrendelésének (ajánlatának) elfogadását. A „Megrendelés visszaigazolása” email, mint tartós adathordozó mellékletben tartalmazza a megrendelésről kiállított számlát, és ugyancsak mellékletként tartalmazza az ÁSZF-nek a szerződés létrejöttekor hatályos változatát, amellyel a Szolgáltató eleget tesz a Korm, rendelet 18. §-ában előírt tartamú tájékoztatásnak.  
 4. Amennyiben a „Megrendelés visszaigazolása” e-mail a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége, ill. szerződéses kötelezettsége alól.

Amennyiben a megrendelt termék legyártása a megrendelés időpontjában vállalt eredeti vállalási határidőn belül – bármilyen okból kifolyólag (pl. előre nem kalkulálható átmeneti alapanyag hiány miatt) – nem valósítható meg, a Szolgáltató jogosult – maximum az eredetileg vállalt határidővel megegyező újabb időtartamú – póthatáridőt tűzni, amelyről az eredeti határidő lejárta előtt legalább 2 héttel értesíti a Vásárlót. Ebben az esetben a Szolgáltató teljesítése nem minősül késedelmesnek. Amennyiben a Vásárló ezzel nem ért egyet, elállhat a szerződéstől és ebben az esetben a Szolgáltató visszafizeti a megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) teljes vételárat, de egyéb kártérítési kötelezettsége nincs.

VII. A Fogyasztó elállási és felmondási joga, panaszkezelés, további jogorvoslati lehetőségek

1. Elállási jog: Felhívjuk T. Vásárlóink figyelmét, hogy a jelen pontban részletesen ismertetett elállási jogra vonatkozó rendelkezések csak és kizárólag a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg. A Fogyasztó – Ptk.-ban meghatározott – definícióját jelen ÁSZF I. pontjában külön feltüntettük.

2. Ezen túlmenően a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az Fgytv. 2. § a) pontja alapján az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.”

A bíróság előtti jogorvoslat természetesen a fogyasztónak egyik definíció szerint sem minősülő nem minősülő Vásárlókat is megilleti.

3. A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában (továbbiakban: Korm. rendelet.) rögzített indokolás nélküli elállási és felmondási jog illeti meg. Az indokolás nélküli elállási jogot termék adásvételére irányuló szerződés esetén, míg az indokolás nélküli felmondási jogot szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén lehet gyakorolni a termék átvételének napjától, míg szolgáltatás megrendelése esetén a szerződéskötés napjától. Az elállási jogot a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is lehet gyakorolni. Ez a főszabály.

4. A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhet a Fogyasztó az elállási jogával. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

5. A főszabály alól azonban maga a Korm. rendelet állapít meg kivételeket, azaz olyan eseteket, amikor a Fogyasztó nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 20. § alapján részére biztosított elállási, vagy felmondási jogot. Az egyik ilyen kivétel a Korm. rendelet 29. §-ában felsorolt esetek közül az (1) bekezdés c) pontjában nevezett alábbi termékekre vonatkozik:

 • „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”. (a webáruházból rendelhető exkluzív alumínium bejárati ajtók kivétel nélkül ilyen termékeknek minősülnek, hiszen az összes paramétert (méret, szín, üvegbetét, zárszerkezet, kiegészítők, extrafelszerelések) a fogyasztó állítja be (szabja testre saját igényei szerint). A Szolgáltató éppen ezért nem gyárt le előre egyet sem ezek közül a bejárati ajtók közül és emiatt egyik termékből sem tart fenn semmilyen készletet.
 • A hivatkozott Korm. rendelet és ezzel együtt a 29. §-ban található teljes lista az alábbi linken keresztül érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

A fentiekben részletesen ismertetett jogszabályhelyekre tekintettel – az ÁSZF elején már ismertetett módon – ismételten felhívjuk a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy a webáruházunkban megvásárolható exkluzív egyedi gyártású alumínium bejárati ajtók (termékek) megrendelése esetén nem illeti meg Önöket elállási jog. Erre tekintettel a termékek visszaküldésével és azok vételárának visszafizetésével kapcsolatos rendelkezések, határidők stb. ismertetésétől – miután ezek a rendelkezések a webáruházból rendelhető termékek esetében nem alkalmazhatók – eltekintünk.

6. Az indokolás nélküli felmondási jogot azonban gyakorolhatja a Fogyasztó a „3D látványterv készítés” szolgáltatás esetén, a szerződésének megkötésének napjától. Ez azonban természetesen azzal jár, hogy a Szolgáltató csak a megrendeléstől számított 14 nap elteltével kezdheti meg a szolgáltatás teljesítését. Ez a „főszabály”. Ezért amennyiben a Fogyasztó azt szeretné, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését már ezen határidő lejárta előtt kezdje meg (Korm. rendelet 19. §) köteles ezt a Szolgáltatóval kifejezetten közölni. Ezt a lehetőséget biztosítja a Szolgáltató a „3D látványterv készítés” szolgáltatás esetén az erre szolgáló négyzet kipipálásával a IV. pontban a „3D látványterv készítés”-nél kifejtettek szerint.

Lényeges további tudnivaló azonban, hogy amennyiben a Fogyasztó az előző pontban rögzített kifejezett kérését követően mégis felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. (bővebb információ a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében és lejjebb a 10. pontban.

A felmondási joghoz kapcsolódó további lényeges tudnivaló, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. (Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont).

Azaz, összefoglalva: ha pl. a Fogyasztó kifejezett kérésére a Szolgáltató haladéktalanul hozzálát a „3D látványterv” elkészítéséhez és azt 4 nap alatt elkészíti és email-ben a Fogyasztó részére megküldi (és ezzel a szerződés egészét teljesíti), akkor a Fogyasztó ezen időpontot követően nem gyakorolhatja felmondási jogát, míg pl. a 3. napon közölt felmondás esetén a felmondás időpontjáig teljesített szolgáltatás arányos díját köteles megfizetni.

A beépítés és kiszállítás szolgáltatások esetén a „főszabály-tól” eltérés fogalmilag kizárt, miután a kiszállítás és beépítés – figyelemmel a termék legyártásához szükséges időre – mindig meghaladja a Fogyasztó részére rendelkezésre álló felmondási jog 14 napos időtartamát a megrendeléstől számítva.

7. A Vásárló az indokolás nélküli felmondási jogát a jelen ÁSZF végén található nyilatkozat minta (II. számú melléklet) felhasználásával, (letöltésével) gyakorolhatja, vagy más, az elállási szándékát a Szolgáltatóval egyértelműen kifejező módon – pl: postai úton, e-mailben vagy személyesen eljárva – közölt nyilatkozat útján a II. pontban megadott elérhetőségeken. Postai úton történő elállás esetén a 14 napos határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a postára adás (feladás) megtörténik. A határidő számítása, annak megtartottsága ugyanígy történik az e-mail-ben történő elküldés esetén is.

8. Az elállási /felmondási mintatájékoztató szintén jelen ÁSZF végén található (I. számú melléklet) A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló kormányrendeletben található mintatájékoztató jelen ÁSZF III. számú mellékletében olvasható. Szavatossági igény előterjesztésére a Vásárlónak a Ptk. 6:157. §-a alapján akkor nyílik joga, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, (hibás teljesítés történt) kivéve ha hibát a Vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

9. Szavatossági igényét 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a Fogyasztó számlával vagy nyugtával bizonyíthatja. A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági igényről minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másodpéldányát a Fogyasztónak adja át és három évig megőrzi. A szavatossági igények rendezése során amennyiben a Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről nem tud nyilatkozni öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. Amennyiben az igényt a Szolgáltató elutasítja annak indokolása mellett a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről tájékoztatja a Fogyasztót.

10. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

11. Szolgáltató biztosítja, hogy a Vásárló az indokolás nélküli felmondási nyilatkozatát a webáruház honlapján keresztül tegye meg a II. számú mellékletben található nyilatkozat minta felhasználásával. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

12. Panaszkezelés: Az Fgytv. előírásai alapján, amennyiben a Fogyasztó panasszal él a Szolgáltató felé akár a termékekkel, szolgáltatásokkal, akár a forgalmazással vagy az értékesítéssel kapcsolatos magatartás, tevékenység, vagy mulasztás miatt, a panaszt személyesen vagy a II. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát – jelen lévő Fogyasztó esetén – átadja a Fogyasztónak. Írásban előterjesztett panasz esetén a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül küldi meg érdemi válaszát. Elutasító választ indokolni köteles a Szolgáltató. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi és az ellenőrző hatóságoknak bemutatja.

13. További jogorvoslati lehetőségek: A Fogyasztó panaszát elutasító válasz esetén a Fogyasztó előtt többféle jogorvoslati lehetőség áll, amely lehetőségekről (figyelemmel az adott konkrét panasz jellegére) a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Fogyasztót az elutasító válaszában. A Fogyasztó részére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek a következők: a Fogyasztó fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz, emellett a jogvita rendezéséhez igénybe veheti a Békéltető Testületet, mint vitarendezési fórumot, és természetesen választhatja a jogvita bíróság általi rendezését is. Valamint lehetősége van a Fogyasztónak az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is választania az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére

14. Békéltető testület előtti eljárás lefolytatására főszabály szerint a Fogyasztó lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület illetékes. A Békéltető testületek elérhetőségeit megtalálja következő linkre kattintva: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. A Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye hiányában illetékes a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a: Heves Megyei Békéltető Testület címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék fax száma: (36) 323-615 elnök: Dr. Gordos Csaba e-mail cím: hkik@hkik.hu további információk a http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet linkre kattintva.

15. A békéltető testületek előtti eljárás lényege röviden: ez a típusú eljárás a fogyasztói jogvita azon lehetséges rendezésének módja, amely a bírósági eljárással szemben olcsóbb, költségkímélőbb, gyorsabb és egyszerűbb eljárás. Kizárólag a fogyasztóvédelmi jogviták tartoznak a békéltető testületek hatáskörébe. A békéltető testületek célja, hogy egyezséget kíséreljenek meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, de az egyezség eredménytelensége esetén is döntést hoznak az ügyben. A békéltető testület előtti eljárásban történő részvétel nem zárja ki a hagyományos bírói utat, az az eljárást követően továbbra is a Fogyasztó rendelkezésére áll. A békéltető testület előtti eljárás ingyenes (természetesen, ha a Fogyasztó jogi képviselőt hatalmaz meg az eljárás során annak költségeit ő köteles állni).

16. Az eljárás menete: ha a Fogyasztó az érintett vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban ez nem vezetett eredményre az eljárás megindítását egy formanyomtatványon kell előterjesztenie amelynek tartalma a következő linken érhető el: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/eljaras-menete

17. Az eljárás (a kérelem beérkezésétől számított) 90 napon belül befejeződik, indokolt esetben legfeljebb 30 napos hosszabbítás lehetséges. A Fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e a békéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot. A Szolgáltatót a békéltető testület előtti eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, amely kötelezettségnek a Marshall Ablakgyár Kft. – amennyiben békéltető testület előtti eljárásra kerülne sor – természetesen eleget tesz.

18. A Fogyasztó a Szolgáltató panaszkezelésével vagy egyéb fogyasztóvédelmi hatósági jogkörbe tartozó panaszával a Fogyasztóvédelmi Hatóságokhoz is fordulhat. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságok a járási hivatalok: az Egri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya címe: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Tel: 36/515-469, további elérhetőségek és egyéb tájékoztató adatok a Hivatal oldalán a következő linkre kattintva: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/egri-jarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly a további fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei a következő linken érhetők el: https://www.isafe.hu/data/pdf/fogyasztovedelmihatosagokelerhetosegei.pdf

19. Természetesen a fentiekben hivatkozott eljárások mellett a fogyasztónak rendelkezésére áll a jogvita eldöntését a hagyományos bírói út igénybevételével (keresetlevél előterjesztésével) is kezdeményezni. A bírósági vitarendezési formát a fogyasztó választhatja a békéltető testület előtti eljárást követően és a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulásától függetlenül is.

20. Az eddig ismertetett jogorvoslati lehetőségek mellett a Fogyasztó számára rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform is az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére az alábbi linkre kattintva. Az oldalon részletes ismertetés található magyar nyelven a rendszer működéséről, használatáról és minden egyéb szükséges tudnivalóról.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

VIII. A Vállalkozás elállási joga, annak gyakorlása, jogorvoslati lehetőségek

 1. Mindenekelőtt – az ÁSZF elején már külön hivatkozottak szerint – ismételten felhívjuk a Vállalkozások figyelmét, hogy az Európai Parlament és Tanács 2011/83EU irányelve, továbbá a Korm. rendelet alapján a vállalkozásokat nem illeti meg a magánszemélyek (továbbiakban: fogyasztók) részére – meghatározott határidőn belül – biztosított indokolás nélküli elállási és felmondási jog.
 2. A Vállalkozások részére nem áll rendelkezésre az előző VII. pontban részletesen ismertetett Békéltető Testületek előtti eljárás és az Online vitarendezési platform sem. Természetesen esetlegesen hibás teljesítés miatt szavatossági vagy egyéb igényérvényesítéssel a Vállalkozás is igénybe veheti – amennyiben a Szolgáltatóval nem sikerül békés úton megegyeznie – a jogvita rendezésére a bíróság előtti jogorvoslati formát.

IX. Szerzői jogi és záró vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF szerzői jogi műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag a szabályzat készítőit illeti meg. Ennek megfelelően tilos az ÁSZF készítőinek kifejezett írásos hozzájárulása hiányában az ÁSZF tartalmát akárcsak részben is harmadik személy részéről lemásolni, átdolgozni mintaként, sablonként felhasználni, értékesíteni vagy – ide nem értve a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabd felhasználás eseteit – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás). Az engedély nélküli felhasználás körébe tartozó magatartást megvalósító személy tudomással bír arról, hogy emiatt a szerzői jogi jogosultak a polgári jog szabályai szerint kártérítési követeléssel fognak élni vele szemben. Ilyen jellegű igény esetén keresse a Szolgáltatót.
 2. Szolgáltató nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.
 3. A Fogyasztó személyes adatainak védelméhez, feldolgozásához, kezeléséhez kapcsolódó rendelkezések a www.marshallajto.hu/adatvedelem.pdf internetes elérhetőség alatt és a webáruházból is egyaránt elérhető „Adatvédelmi Szabályzat” menüpont alatt található.

I. számú melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 napot követően jár le, amelyen a Vásárló vagy az átvételre jogosult személy a kiszállítótól a megrendelt terméke(ke)t átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltatónak az ÁSZF II. pontjában feltüntetett postai, ill. elektronikus címére: 3350 Kál, Dózsa György út 37. ill. info@marshallajto.hu. A Vásárló az www.marshallajto.hu/asztf címről letöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat mintát (II. számú melléklet) vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Amennyiben a Vásárló az előzőekben megjelölt elektronikus úton keresztül nyújtja be az elállási/felmondási nyilatkozatát, a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja Vásárló részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a kiszállítási és helyszíni felmérési költséget, amennyiben az már megvalósult. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

II. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MARSHALL Ablakgyár Kft. 3350 Kál, Dózsa György út 37. (továbbiakban Szolgáltató)

Alulírott/ak _________________________________kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: